در ایران تقريباً همه خانوادهها به طور روزانه مصرف كننده دارو هستند. دارو در نظام سلامت مردم جايگاه ويژه اي دارد. به همين علت بايد به دارو مثل نان و آب مساله نگاه شود.
دارو به عنوان يك نياز اساسي همگاني، يك كالاي استراتژيك و يك محصول مشمول يارانه در كشورایران ، از ارزش و اهميت ويژه اي برخوردار است. سالانه ميليون‌ها دلار صرف خريد انواع مواد مؤثره و جنبي لازم براي ساخت و تهيه دارو مي شود؛ ولي با وجود تمامي برنامه ريزي‌هاي به عمل آمده، هنوز هم در بسياري موارد با كمبود اقلام دارويي در كشور مواجه هستيم.
درست يا غلط، هر بيماري كه به پزشك مراجعه مي‌كند، از پزشك خود انتظار دارد برايش دارو تجويز كند. اگر چه اين پندار كاملا غلط است ، ولي به عنوان يكي از واقعيت‌هاي نظام سلامت كشورمان مطرح است. موضوع دارو از آن مقو‌له‌هاي جذاب و پرطرفداري است كه هميشه مي‌توان درباره آن حرف زد، بدون آن كه حرفها تكراري باشد